Methodiek

Op onze locatie schakelen we de omgeving en de dieren doelgericht in, in een groeien naar verfijning of verdieping van de relatie met het kind.
We maken hierbij gebruik van de volgende methodieken:

Presentie

Door eenvoudigweg de ruimte, de natuurlijke omgeving en de omgang met de dieren ter beschikking te stellen krijgt de hulpverlener een handvat aangereikt om de groei naar vertrouwen binnen de begeleidingsrelatie in een rustgevende, open en ongedwongen sfeer te laten gebeuren, om de afstand die tussen beiden van nature bestaat te verkleinen. Hier kiezen we bewust voor een andere setting dan die tussen vier muren, één die kansen geeft tot meer ademruimte, in het bijzonder wanneer er sprake kan zijn van een moeizaam lopend herstelproces. De hulpverlener leert vanuit zijn ervaring dat het vaak een moeizaam zoeken is naar een passende manier om vertrekkende vanuit zijn eigen referentiekader met die andere persoon met een verschillend referentiekader op weg te gaan. Doordat de hulpverlener en het kind zich samen op ander 'terrein' begeven waar natuurbeleving in al zijn vormen kan aangesproken worden en waar een klimaat aanwezig is waar respect voor alle leven een plaats krijgt, kan de 'routine' even doorbroken worden en kan een nieuw gevoel van verbondenheid in de begeleidingsrelatie tot stand komen. Hier staat de relatie van één mens tot een ander in wisselwerking met de relatie mens-natuur centraal, vrij van externe invloeden en verwachtingen.

De principes van de theorie van 'presentie' worden als volgt beschreven door Prof. Andries Baart:
"Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw."

Contextuele begeleiding

Binnen het gezinssysteem zijn er heel wat factoren die het opvoeden kunnen beïnvloeden. Tijdens overlegmomenten gaan we samen-werken om dit aan te pakken. Hoe kunnen we het opvoeden bijsturen in functie van de vraagstelling van het kind ? Wat kan nog allemaal en wat kunnen we veranderen ? Hoe kan ieder hieraan meewerken ? Welke invloed is mee bepalend vanuit de school en klas ? Welke plaats krijgt vrije tijd...

Kindertherapie

Aan de hand van hippotherapie, canitherapie (het werken met onze instellingshond) en creatieve therapie spelen we in op de eigen taal van kinderen (een speeltaal, een voeltaal, een woordenloze taal). Het op deze manier therapeutisch werken met kinderen kan inzichten bieden in wat kinderen als angstig en moeilijk ervaren en mogelijk verborgen houden. Ze krijgen daarbij de grens en bodem aangereikt die ze nodig hebben.