Wie zijn wij ?

Kristien is de projectverantwoordelijke van onze vzw. In 2002 combineerde zij haar werk als vertaler met vrijwilligerswerk voor Domo vzw, een vrijwilligersorganisatie in Leuven die jonge kansarme gezinnen ondersteunt. Dat was onze eerste kennismaking met de sociale sector en met de realiteit van de ernstige moeilijkheden waarmee deze gezinnen te kampen kunnen hebben.

Kristien:
Uit interesse en omdat ik wilde leren meer passende hulp te kunnen bieden, besloot ik om na 6 maanden met de opleiding orthopedagogie te starten.

Tijdens mijn eerste jaar liep ik stage in het Balanske, een vrijetijdszorgcentrum voor gezinnen met een kind met een beperking. In mijn 2e opleidingsjaar kon ik een stage volgen bij De Puzzel CAW te Leuven, een opvangcentrum voor thuisloze volwassenen. Hier werkte ik samen met een team van 5 hulpverleners. Samen maakten we ons telkens weer sterk om vaak heel kleine stapjes te zetten in het werken met de mensen die er opvang vonden, volgens een vastomlijnd en gestructureerd plan. Hier ging het om mensen die worstelen met een combinatie van verschillende problemen (vb. drugs- of alcoholverslaving, financiële/juridische problemen,...), bij wie het sociaal netwerk bovendien erg beschadigd is.

In mijn laatste jaar koos ik voor het OOC Steenokkerzeel, uit interesse voor mensen uit verschillende culturen. Het OOC in Steenokkerzeel is een Observatie-en Oriëntatiecentrum voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, 1 van de opvangcentra van Fedasil. In dit centrum, dat zorgt voor een eerste opvang, verblijven een 40-tal buitenlandse minderjarigen die zonder ouders of familie op de één of andere manier België bereikt hebben. Het centrum betekent voor hen in eerste instantie een veilige plaats, ruimte tot acclimatisatie en een eerste herstel van het gewone leven. Velen onder hen waren al heel vroeg op zichzelf aangewezen en hebben zich doorheen hun jonge leven allerlei overlevingsstrategieën aangeleerd. Het is voor hen niet vanzelfsprekend om een begeleider in vertrouwen te nemen. Het vaststellen van een aantal klachten bij een groep van jongeren heeft aanleiding gegeven tot de opstart van een project rond relaxatiesessies: eenvoudige ontspanningsoefeningen voor de jongeren die klachten vertoonden zoals moeilijk inslapen, nachtmerries, hoofdpijn,..., die ''onzichtbaar'' leken in de groep of die er moeilijk in functioneerden. Uit hun reacties bleek al snel dat deze jongeren baat hadden bij de relaxatie omwille van de veiligheid van een veel kleinere groep en de rustgevende sfeer. Velen stelden het ook zo: ze hoefden even niets - of even niet na te denken over hun verleden, het heden of hun toekomst.

Doorheen die ervaringen ben ik meer dan eens op grenzen gebotst, ook de eigen grenzen. Ruimte en tijd geven, timen en doseren, de losse babbeltjes naast de formele gesprekken, non-verbale communicatie, relaxatie... voor mij belangrijke hulpbronnen van waaruit ik opnieuw vertrouwen kon creëren daar waar relaties moeilijk waren.
Openweide vzw is gegroeid vanuit de zoektocht naar een vernieuwende manier om aan de slag te gaan met kinderen of jongeren met een zorgvraag en hun gezinnen. Met onze werking gaan we verder dan praten alleen. Op een andere manier in dialoog gaan...met onze dieren en de natuur als belangrijke schakels.

Wil je meer te weten komen over onze werking, neem gerust contact met ons op of kom vrijblijvend eens een kijkje nemen. Altijd welkom !

warme groeten,

Kristien & team